Algemene voorwaarden voor de verkoop op afstand van binnenlandse vervoerbewijzen

1. Intellectuele eigendom

Dit platform is eigendom van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (hierna NMBS genoemd), nv van publiek recht, met maatschappelijke zetel in de Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel, btw BE 203.430.576 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te Brussel onder het nummer 0203.430.576.

2. Gegevens van de onderneming

Er kan contact worden opgenomen met NMBS op bovenstaand adres of via onderstaande kanalen:

3. Rechtsbekwaamheid

Door de aankoop van vervoerbewijzen voor het binnenlands verkeer via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn of wettelijk bevoegd te zijn diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt ermee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van dit platform, inclusief deze die bv. voor zijn rekening gebeurden of in zijn naam door inwonende minderjarigen.

4. Geldende voorwaarden

Door een vervoerbewijs aan te kopen via dit platform, aanvaardt de klant deze algemene verkoopvoorwaarden.

Het vervoerbewijs vertegenwoordigt de vervoerovereenkomst, die geregeld wordt door de Vervoersvoorwaarden van NMBS.

Bij de aankoop van een sms-biljet zijn de bijzondere verkoop- en gebruiksvoorwaarden voor sms-biljetten van toepassing.

5. Prijs

De bekomen prijzen zijn inclusief btw en zijn conform de bepalingen van de Vervoersvoorwaarden van NMBS.

6. Weigering van de bestelling

NMBS houdt zich het recht voor om, zonder ertoe gehouden te zijn voorafgaand de klant hiervan op de hoogte te brengen, een bestelling te weigeren, op te schorten of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen indien de informatie die bij de bestelling wordt opgegeven onvolledig of onjuist is of indien zij een contractuele wanprestatie of enige vorm van fraude of bedrog vermoedt, bijvoorbeeld indien de identiteit van de klant of de reiziger twijfelachtig of mogelijk onjuist is, in geval van bestelling van een ongebruikelijk aantal Producten van NMBS of in geval van (vroegere) betalingsproblemen met de klant of de reiziger.

7. Aflevering van het vervoerbewijs

a.    In het geval van de aankoop van een biljet in pdf-formaat wordt dit afgeleverd in de browser van de klant en eveneens naar zijn mailbox gestuurd.

b.    Voor een biljet op de elektronische identiteitskaart wordt een bevestiging naar uw e-emailadres gestuurd, samen met een overzicht van uw bestelling. Er wordt geen biljet meegestuurd.

c.    Treinkaartvalideringen worden kosteloos verstuurd per post en er volgt eveneens een bevestiging per mail.

d.    Een biljet in sms-formaat wordt afgeleverd aan de hoofdreiziger per sms-tekstbericht. Na aankoop van een sms-biljet wordt eveneens een aankoopbevestiging gestuurd naar het e-mailadres van de aankoper. Deze aankoopbevestiging geldt niet als vervoerbewijs.

8. Overdraagbaarheid, terugbetaalbaarheid

Biljetten die op afstand worden gekocht (met uitzondering van sms-biljetten) zijn biljetten op naam, dus niet overdraagbaar. Ze zijn niet terugbetaalbaar, noch omwisselbaar. De valideringen voor Treinkaarten zijn wel terugbetaalbaar conform de bepalingen in de Vervoersvoorwaarden.

Sms-biljetten zijn overdraagbaar voor zover de overnemers op het ogenblik van de reis voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van het gekozen product. Sms-biljetten zijn nooit terugbetaalbaar.

9. Verplichtingen van de klant in geval van problemen

Indien de klant niet binnen het uur na de bestelling de bevestigingsmail ontvangt of vaststelt dat de bestelling een anomalie vertoont, is hij verplicht de Helpdesk van NMBS hiervan op de hoogte te brengen (op weekdagen bereikbaar van 8 tot 18 uur en tijdens de weekends en op feestdagen van 9 tot 16 uur) op het nummer 02/528.28.51 of door het contactformulier Ticket online in te vullen, en het bewijs van de anomalie te leveren.

De aansprakelijkheid van NMBS blijft in elk geval beperkt tot de aflevering van een nieuw vervoerbewijs met dezelfde voorwaarden. NMBS is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de telecommunicatie-apparatuur en/of voor een fout in de programmatuur die de klant gebruikt voor het versturen of ontvangen van elektronische boodschappen.

10. Verzakingsrecht

Conform artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht, beschikt de klant niet over het recht om van zijn aankoop af te zien.

11. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit de aankoop van vervoerbewijzen via dit platform worden voor zover wettelijk ontvankelijk, beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken hebben exclusieve rechtsbevoegdheid.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.